Що за книга е „Буки“? Първо, прави впечатление странното име! Какво означава „буки“?

„Буки“ е втората буква от свещената българска азбука глаголица.

Ако искате да научите тайната на тази буква, тайната на глаголицата и скритото послание вложено в глаголическите букви, то тази книга е за вас!

"Буки" е увлекателна, с много бързо развиващо се действие и спонтанни, неподправени диалози. Книгата е изключително диалогична и в същото време изследва задълбочено наболели теми относно българската история и произхода на българите.