В този клас ще бъдем много активни! Ще работим едновременно с тялото и с дъха. Ще търсим тези дихателни техники, които ще ни позволят да засилим имунитета, да подобрим дишането си и да придобием сила, енергия и виталност!

Ще работим с различни класически техники като бхастрика, уджай, бхрамари, нади шодхана, шитали, шиткари. С елементите на дъха / пурака, речака, антаранга кумбака, бахиранга кумбака/, ще се запознаем с основни Мудри / Маха мудра, Набхо мудра, Удиана бандха, Джаланхара бандха, Мула бандха, Маха бандха, Маха веда, Йони мудра, Каки мудра, Шамабхави мудра/.

Ще изследваме връзката между физическата поза и дишането. Ще задълбочим усещанията, които дават позите в изпълнение с дихателни техники.

Ще бъде полезно, приятно и много зареждащо. Но! Няма да е лесно!

За повече информация виж „График“.